Predškolska ustanova "Bata i seka"

Tamo gde deca rastu
zdravo i srećno

Stručni tim

Naš kolektiv čini tim stručnih saradnika i vaspitača sa višegodišnjim iskustvom.
Svi vaspitači kod nas su u stalnom radnom odnosu a Ustanova redovno uzlaže u
dodatno usavršavanje svih zaposlenih.

Zdravstvena preventiva

Osnovni zadaci preventivno-zdravstvene zastite realizuju se u skladu s odredbama Zakona o društvenoj brizi i deci, Zakona o javnom zdravlju i sanitarnom nadzoru.

Subvencionisani boravak dece

Vrtić ima potpisan ugovor sa gradskim Sekretarijatom za obrazovanje i dečiju zaštitu, čime je omogućeno roditeljima da ostvare pravo na refundaciju novčanog iznosa od strane grada Beograda.


Tamo gde deca rastu zdravo i srećno!

Predškolska ustanova “Bata i seka” osnovana je  2018. godine, nalazi se u mirnom delu Grocke u ulici Moše Pijade 05. U našoj ustanovi podstičemo veštine i znanja koja su važan segment u socijalno-emocionalnom  učenju. Pružamo deci podršku da nauče, prepoznaju, izraze i kontrolišu svoja osećanja.

Delatnost Ustanove definisana je Opštim osnovama predškolskog programa, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja  i vaspitanja i Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju kao i vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta.

Ko smo mi?

Posvećeni smo brizi i edukaciji.

Prateći dečja trenutna interesovanja, vaspitači pokreću istraživanja koja prerastaju u projekte. U projektnom pristupu učenju vode se interesima i idejama dece i neprestano uče kroz igru i zabavu. Zato naši mališani uživaju i vole da istražuju i uče sa vaspitačima, a vaspitači decu vode, neguju, rešavaju probleme i istražuju zajedno sa njima stvarajući osećaj blikosti, otvorenosti i sigurnosti.

Kontaktirajte nas

PU Bata i seka

Zašto izabrati nas?

Naši programi osluškuju potrebe dece, prepoznaju potencijale i interesovanja najmlađih, neguju integrsani pristup učenju, zasnovan na jedinstvu misli, doživljaja i akcija svakog deteta.

Sadržajno i kompletno ispunjen dan

razvijajući realan vaspitno-obrazovni program koji je u skladu sa interesovanjima i potrebama vašeg deteta

Posebni i specijalizovni programi

školica sporta, školica muzike…

Veliko dvorište i prostor za igru

omogućavaju da deca svih uzrasnih grupa borave svakodnevno napolju

Pogledajte naše fotografije

Galerija fotografija

Programi u vrtiću

Program Predškolske ustanove „Bata i seka“ zasniva se na tematskom planiranju i napravljen je u skladu sa Opštim osnovama zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Teme se biraju na osnovu interesovanja dece i roditelja.

Deca upisana u jaslene grupe borave u prostoru koji je u potpunosti adekvatno opremljen za rast i razvoj dece najmlađeg uzrasta, gde deca nesmetano i bezbedno razvijaju svoje motoričke veštine 

Vaspitanje i obrazovanje dece uzrasta od 3 godine do polaska u PPP, temelji se na Pravilniku o opštim osnovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja i Predškolskom programu Ustanove. 

Vaspitno-obrazovni rad u godini pred polazak u školu je deo obaveznog obrazovanja i vaspitanja. Predškolski program zasniva se na Pravilniku o opštim osnovama predškolskog programa.

Zapratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama i budite u toku sa svim dešavanjima!